List/Grid

شعر مشترک بشید شعر

عن قریب است تو را دادرسی می آید

مژده ای دل که صدای جرسی می آید عن قریب است تو را داد رسی می آید فجر کاذب بدمید و شب هجران بگذشت صبح نا گشته صدای عسسی می… ادامه مطلب »

پیامک انتظار

چند پیامک انتظار تقدیم به آستان مقدس دوست.  اللهم عجل لولیک الفرج نگاهم را به قلب آسمان زرد افکندم. دلم بی تاب و چشمان بی خواب. گل نرگس نمی بینم… ادامه مطلب »

الهی العفو به حق مهدی + صوت

با دست خالی اومدم به روم نیار نداریمو یه عمری که می خورم چوب ندونم کاریمو از وقتی که یادم میاد توی گناه غوته ورم می خواهم به تو تکیه… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت دهم

ناله ها از قشر محرومان به پاست ای خدا! او را برون از پرده کن ظالمان را نزد او چون برده کن در چنین وضعی ، ظهورش را سزاست رنگ… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت نهم

باید از خویش بپرسیم چرا حجت حق… خیمه را امن تر از خانه ما می داند!!؟ عاقل نبود هر آنکه مجنون تو نیست مجنون نبود هر آنکه مفتون تو نیست… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت هشتم

شیعیان خواب بس است برخیزید هجر ارباب بس است برخیزید یادمان رفته که عهدی هم هست یادمان رفته که مهدی هم هست یادمان رفته که او پشت در است یادمان… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت هفتم

مهدی فاطمه… پـــروانـه شـمــع رخ زیبــای تـوام دلبـــاختـه قامــت رعـنای توام آشفته ام از فراقت ای دلبر حسن برگیر حجاب من که رسوای توام امام خمینی(ره) عزیزا کاسه چشمم سرایت… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت ششم

باید خدا روزی کند یار تو باشیم چشم انتظاران سبک بار تو باشیم رفتیم اگر ما زیر خاک آقا کرم کن تا باز گردیم و گرفتار تو باشیم اللهم ارنی… ادامه مطلب »

تقدیم به امام زمان

اگر چه سینه ها لبریز فریاد است و روح و جان ما آلوده از ظلم است و بیداد ولی دست دعامان به سمت آسمان رفته و روز جمعه دلهامان به… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت پنجم

درد فراق یوسف زهرا شدید شد یعقوب روزگار دو چشمش سپید شد در پیشگاه یوسف زیبای فاطمه (س) صد ها هزار یوسف مصری عبید شد کجایی ای همه هستی فدایت؟… ادامه مطلب »