List/Grid

شعر مشترک بشید شعر

دارد جوان سینه زنت پیر می شود

دارد زمان آمدنت دیر می شود دارد جوان سینه زنت پیر می شود وقتی به نامه ی عملم خیره می شوی اشک از دو دیده ی تو سرازیر می شود… ادامه مطلب »

به جان مادرت آقا به کار می آیم

دلم گرفته از این جمعه های تکراری دلم گرفته از این انتظار اجباری چه قدر ندبه بخوانم! چرا نمی آیی؟ چه دیده ایی که از این دل شکسته بیزاری!؟ نیا!… ادامه مطلب »

عن قریب است تو را دادرسی می آید

مژده ای دل که صدای جرسی می آید عن قریب است تو را داد رسی می آید فجر کاذب بدمید و شب هجران بگذشت صبح نا گشته صدای عسسی می… ادامه مطلب »

پیامک انتظار

چند پیامک انتظار تقدیم به آستان مقدس دوست.  اللهم عجل لولیک الفرج نگاهم را به قلب آسمان زرد افکندم. دلم بی تاب و چشمان بی خواب. گل نرگس نمی بینم… ادامه مطلب »

الهی العفو به حق مهدی + صوت

با دست خالی اومدم به روم نیار نداریمو یه عمری که می خورم چوب ندونم کاریمو از وقتی که یادم میاد توی گناه غوته ورم می خواهم به تو تکیه… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت دهم

ناله ها از قشر محرومان به پاست ای خدا! او را برون از پرده کن ظالمان را نزد او چون برده کن در چنین وضعی ، ظهورش را سزاست رنگ… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت نهم

باید از خویش بپرسیم چرا حجت حق… خیمه را امن تر از خانه ما می داند!!؟ عاقل نبود هر آنکه مجنون تو نیست مجنون نبود هر آنکه مفتون تو نیست… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت هشتم

شیعیان خواب بس است برخیزید هجر ارباب بس است برخیزید یادمان رفته که عهدی هم هست یادمان رفته که مهدی هم هست یادمان رفته که او پشت در است یادمان… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت هفتم

مهدی فاطمه… پـــروانـه شـمــع رخ زیبــای تـوام دلبـــاختـه قامــت رعـنای توام آشفته ام از فراقت ای دلبر حسن برگیر حجاب من که رسوای توام امام خمینی(ره) عزیزا کاسه چشمم سرایت… ادامه مطلب »

پیامک های یک منتظر – قسمت ششم

باید خدا روزی کند یار تو باشیم چشم انتظاران سبک بار تو باشیم رفتیم اگر ما زیر خاک آقا کرم کن تا باز گردیم و گرفتار تو باشیم اللهم ارنی… ادامه مطلب »