List/Grid

شعر مشترک بشید شعر

در دل خود کشیده ام نقش جمال یار را

در دل خود کشیده ام نقش جمال یار را پیشه خود نموده ام حالت انتظار را ریخته دام و دانه شه از خط و خال خویشتن صید نموده مرغ دل… ادامه مطلب »

قربان خاک پایت ای مهر عالم آرا + صوت

قربان خاک پایت ای مهر عالم آرا شوق لقایت ای شاه برده ز دل قرار را تا کی در انتظارت روز و شبان بنالم رحمی به این بلاکش کن از… ادامه مطلب »

در انتظار ظهورت، چه رنج ها که کشیدم

در انتظار ظهورت، چه رنج ها که کشیدم برفت عمر و نشد بارور، درخت امیدم به یاد دیدن رویت، چه ناله ها که نکـردم ز گلستان جمالت گلی دریغ نچـیدم… ادامه مطلب »

خوشا شاه و خوشا روز وصالش

خوشا شاه و خوشا روز وصالش خوشا خورشید روی بی مثالش خدایش ناصر و یار و معین باد به هر حالی کند حفظ از زوالش عجب کرده است دام صید… ادامه مطلب »

به فدای جسم و جانت که شه جهانیانی

به فدای جسم و جانت که شه جهانیانی به مدیح تو چه گویم که تو خود جهان جانی به خیال خال رویت شده طی بساط عمرم نظری به حال زارم… ادامه مطلب »

الا یا ایّها المهدی

الا یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها که در دوران هجرانت بسی افتاد مشکلها صبا ازنکهت کویت نسیمی سوی ما آورد زسوز شعله شوقت چه تاب افتاد در دلها چو… ادامه مطلب »

این دل داغ دیده را، حالت انتظار کو؟

این دل داغ دیده را، حالت انتظار کو؟ بار جفا کشیده را طاقت و اختیار کو؟ نار فرق تو شها سوخته استخوان من صبر و قرار از کفم رفت و… ادامه مطلب »

جمال یار

در دل خود کشیده ام نقش جمال یار را  پیشه خود نموده ام حالت انتظار را ریخته دام ودانه شه از خط وخال خویشتن صید نموده مرغ دل، برده از… ادامه مطلب »

توسل به عمویم قمر بنی هاشم با این دو بیت شعر

جناب آقای مصطفی حسنی تعریف کردند : روزی همراه بعضی از دوستان جهت زیارت آقای مجتهدی به قزوین منزل آقای حاج فتحعلی رفتیم ، بعد از اینکه لحظاتی را در… ادامه مطلب »

مردمکهای نگاه ما عقیم اند …

گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی از ما اگر پیشش شکایت کرده باشی گاهی اگر در چاه ، مانند پدر ، آه اندوه مادر را حکایت کرده باشی گاهی… ادامه مطلب »