آثار کوتاهی درباره امام زمان ارواحنافداه


امام عصر ارواحنافداه در توقیع شریفی به شیخ مفید می¬فرمایند:
ما از همه چیز شما آگاهیم و هیچ خبری از شما بر ما پوشیده نیست. ما می¬دانیم از آن وقتی که بسیاری از شما عهد خود را درباره وفای به ما پشت سر انداختید، مثل اینکه چیزی از آن نمی¬دانید؛ چه بدبختی به شما اصابت نموده است. ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی¬کنیم و یاد شما را از خاطر نمی¬بریم و اگر این طور نبود، بلاهای فراوان به شما روی آورده و دشمنان شما را بیچاره می¬کردند. (۱)
آنچنان که آن حضرت می¬فرمایند، دلیل مصیبت¬هایی که گرفتار آن هستیم، همین سستی و کوتاهی و نقض عهدی است که نسبت به امام زمان خود داشته¬ایم.
نه اینکه آن حضرت بخواهند، نه، بلکه این مصیبت¬ها آثار پشت کردن به امام زمان خویش است؛ چنانکه از آثار خوردن زهر مهلک مرگ است، نه اینکه خداوند بخواهد این شخص بمیرد.
با این حال قلب مهربان و رئوف امام زمان ارواحنافداه متوجه شیعیان خویش است و آنها را از بلایا و مصائب محافظت می¬فرماید، چنانکه اگر این توجه نبود، به دست دشمنان محکوم به نابودی و هلاکت بودیم. این همه عطوفت، در مقابل آن همه ظلم، کیست مهربان¬تر از امام زمانمان …
و در این شب¬ها، در این شب¬هایی که تقدیر عالم رقم می¬خورد، که سرنوشت ما تعیین می شود و بی تردید خداوند به شیعیان نظری خاص می¬افکند، بخصوص که خواستار ظهور منجی خود باشند، بیایید در این شب¬ها از غفلت خود توبه کنیم و ظهور نجات بخش عالم بشریت را از خداوند بخواهیم، شاید خداوند به بیچارگی ما رحمت آورد و دعای با تضرع شیعیان خود را اجابت کند و به این سرنوشت شوم و تاریکی که خود به واسطه غفلت از امام زمانمان ارواحنافداه، رقم زده¬ایم، پایان بخشد و خیر و سعادت و رستگاری را به واسطه ناله¬های ما برای مردم جهان مقدر کند، سرنوشت ما به دست خود ما تعیین می¬شود، ما می¬توانیم مردم عصر ظهور باشیم اگر بخواهیم.

۱- کلمه الامام المهدی علیه السلام، ص ۱۴۲٫


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *