احاطه امام معصوم علیه السلام


کسی که امام شناس باشد، در هر مکان و زمانی که باشد می‌داند نظارت امام هیچ فرقی با آن لحظه که جلوی ضریحشان هستیم نمی‌کند.
روح امام محیط بر ماسوی‌الله است.
این را تمرین کنید، بفهمید، تا این را نفهمید نمی‌توانید در زمره یاران باشید. روی این خوب فکر کنید، در خانه‌اید، در رخت‌خوابید، در خیابانید، ……

چطور هوا همه جا هست؟ اگر یک جا نباشد احساس خفگی می‌کنید، وجود امام زمان ارواحنافداه همه جا هست، امام را نباید به حرم و ضریح و حتی به جسم شریفشان محدود کرد.

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین زعفری زاده حفظه الله تعالی»


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *