اللهم عجل لولیک الفرج


اللهم عجل لولیک الفرج
یادتان باشد این شعار در کربلا یعنی التیام دل سوخته زینب, یعنی مرهمی بر پای پر آبله رقیه, اگر این راه را بدون این شعار پیمودی, یعنی هیچ کاری نکرده ای, یعنی قبل از رسیدن به کربلا, از میان راه بازگشته ای.
اللهم عجل لولیک الفرج فقط یک دعا نیست, یک شعار نیست , یک سلاح جنگی است,سلاحی که خداوند در اختیار ما گذاشته تا بتوانیم تا پیروزی نهایی دوام بیاوریم, تا بتوانیم زمینه را مهیای ظفر سازیم, تا بتوانیم تا رسیدن نیروهای اصلی جبهه حق دوام بیاوریم و هر چه سریعتر رسیدن این نیروها را تقاضا کنیم.
اربعینی ها! به حرمت خون های به ناحق, به پاس دل های پردرد, به انتقام خون حسین, به التهاب دل زینب, به التیام جراحات اسرای کربلا
قسمتان می دهیم, این سلاح را با خود بردارید. این آرمان را در کوله پشتی خود بگذارید, این هدف را فراموش نکنید, این آرزو را تحقق بخشید و به نیت شهیدان کربلا , به حرمت اهل بیت علیهم السلام به زنجیر کشیده در این راه, پیوسته زمزمه کنید:

اللهم عجل لولیک الفرج

سرکار خانم پ جهانبانی


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *