امام زمان در زبان امام رضا علیهمالسلام


«ریان بن صلت گوید: به امام رضا علیه السلام عرضه داشتم: آیا تو صاحب این امر (حکومت) هستی؟ فرمود: من صاحب این امر هستم ولی آن کسی نیستم که زمین را از عدل پر می کند، چنان که از ستم پر شده است. چگونه من آن شخص باشم در حالی که می بینی بدنم ضعیف شده است؟ «قائم» کسی است که هر گاه قیام کند، در سنّ پیرمردان است؛ ولی سیمای جوانان را دارد، بدنش آن چنان قوی است که اگر دست خود را به سوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند، آن را از جا می کند و اگر در بین کوهها فریاد زند، صخره ها از هم می پاشند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را همراه دارد؛ او چهارمین [امام] از نسل من است. خداوند او را تا هر زمان که بخواهد، در پرده ی خویش پنهان می کند؛ سپس او را ظاهر می گرداند؛ پس او زمین را از عدل و داد پر خواهد؛ چنان که از ظلم و ستم پر شده است.»

کمال الدین و تمام النعمه، ج‏۲، ص۳۷۶


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *