اولین اقدام در زمان ظهور


امام محمد باقر علیه السلام فرمودند:

بقیه هیزم هایے ڪہ با آن خانہ مادرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را آتش زدند پیش ماست

دست بہ دست مےشود تا بہ قائمِ ما برسد و او با همان هیزم ها ، آن دو نفر را آتش خواهد زد

خدایا
به حق محمّد و آل محمّد
در اَمرِ فرجِ حضرت حجّت تعجیل بفرما

▪️آمین یا ربّ العالمین


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *