باید ظهور را نزدیک بدانیم


آنچه در ایجاد روحیه دعا و تضرع برای درخواست ظهور موثر است؛ نزدیک دانستن ظهور است.
خداوند در قران کریم می¬فرماید:
انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا: کافران (ظهور آن حضرت را) دور می پندارند و ما آن را نزدیک می دانیم. (۱)
امام صادق علیه السلام این آیه شریفه را برای روز ظهور تفسیرفرموده اند.
و اما نزدیک دانستن ظهور از نشانه های مومن است. اگر ما ظهور را نزدیک بدانیم وظیفه تلاش و فعالیت برای تحقق این امر را به آیندگان موکول نمی کنیم و چون چشم به راهیم، تلاش می¬کنیم تا این امر هر چه سریعتر به انجام برسد.بنابراین نزدیک دانستن فرج باعث تعجیل در فرج می¬شود.
و اما دور پنداشتن امر فرج باعث یاس و ناامیدی می¬شود و این که گمان کنند به این زودی¬ها ظهور انجام نخواهد شد، سرکشی و طغیان و گناه افزایش می¬یابد.
امام هادی علیه السلام می¬فرماید:
هرگاه امام زمانتان زندگی غایبانه را شروع کرد، چشم به راه ظهورش باشید . (۲)
طبق این فرمایش امام علیه السلام هر لحظه باید منتظر ظهور باشیم و با این اعتقاد تلاش کنیم.

۱- سوره معارج، آیه ۱
۲- کمال الدین، ج ۲، ص ۳۸۰


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *