با امام زمان عج الله انس بگیرید


واقعا علت اینکه ما در دعاهای خود برای مشکلات شخصی دعا میکنیم چیست؟ چرا برای ظهور تنها ومنحصرا فقط دعا نمیکنیم؟چرا بعضی ها اگه بگوییم که اگه چندتا دعا باشه خدا برآورده کنه یکی از دعا های ما فرج نیست؟آیا حضرت مهدی علیه السلام اگر برای ایشان دعا کنیم او ما را دعا نمیکند مگر اهل بیت کریم نیستند ؟آیا دعای معصوم از ما سریعتر اجابت نمیرسد چرا پس بیخیال هستیم؟


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *