درک شب قدر یعنی تجدید عهد و بازگشت بسوی امام علیه السلام


اگر شیعه از این درد بمیرد رواست, ما را چه شده چرا به خود نمی آییم, چرا درک نمی کنیم امام زمان ما چقدر تشنه هدایت ماست, چرا نمی فهمیم امام عزیزمان غریب است, تنهاست, رانده شده است, طرد شده است, هو الوحید الفرید الشرید الغریب, چرا نمی فهمیم سبب تمام این بلاهایی که برسر اماممان آمده ما هستیم, در عصر ماست که امام تنها شده, که غریب و رانده شده و بی کس مانده, چرا نمی خواهیم بیدار شویم, کدام نسل با امام خود اینچنین کرده, اهل شام, اهل کوفه, خوارج…؟ چه کسی؟!
ما به او بد نکردیم, ما به خود بد کردیم…آنچه ما با خویش کردیم هیچ نابینا نکرد/ ….این همه بلا از بی امامی , از این که عهدمان را شکستیم و یاریش نکردیم سرمان آمده, مصیبت بس نیست…
امامی که صاحب تمام عوالم وجود است, امامی که تنها یادگار فاطمه است در بین ما, امامی که مثل کعبه است, باید به سمتش بروی, نه به سمتت بیاید, این امام مدام برای ما پبام می دهد که مرا بخوانید, مرا درخواست کنید تا برای نجاتتان بیایم و ما به هر درد بی درمانی مبتلا شدیم و باز صدایش نمی کنیم.
باور کنیم که این یک هشدار است، مبادا به اضطرارمبتلا شویم تا صدایش بزنیم، این را من نمی گویم، این را مسیر روزگار می گوید, این را حوادثی که اطرافمان اتفاق می افتد می گوید…دوستان اگر شب های احیا و بخصوص شب قدر به این حقیقت نرسیم که باید با امام زمانمان تجدید عهد کنیم و برای ظهورش استغاثه نماییم و دست به دامن حضرت زهرا شویم…معلوم نیست امسال چه تقدیری برایمان رقم بخورد, باور کنید عاق امام زمان می شویم…درک شب قدر این است که به اشتباهمان , به کوتاهی هایمان, به مظلومیت امام زمانمان پی ببریم و خواستار ظهورش شویم…. مصیبت بس است…بیایید همه با هم شب های احیا و بخصوص شب قدر را تنها وتنها خواستار ظهور امام زمانمان شویم, اگر خواستار سعادتیم, که در اینصورت ان شاالله خداوند به ما رحم خواهد نمود و منجی ما را به نجات ما خواهد فرستاد.

اللهم عجل لولیک الفرج


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *