سلاح اربعین ۳


زائران اربعین !!
یادتان باشد این دعا در طول راه، با هر قدم که زینب را همراهی می کنید ، مرهم زخم های رقیه است ، التیام دل سوخته ی رباب، امید سرهای بر فراز نیزه است.

« اللهم عجل لولیک الفرج » ذکر لب های تشنه کام کربلا و التهاب جاده های چشم به راه و پاهای پر آبله است.

اربعینی ها !!
یادتان باشد ، چشم جهانی به حضور شماست ، به این امید که این گام های استوارتان نوید بخش پایان همه نابرابری ها و اختلافات و ظلم ها و اسارت ها باشد.
نوید بخش پایان قصه ی غم انگیز درب سوخته و پهلوی شکسته ، حکایت پر غصه ی زهر و جگر پاره ، ماجرای گوش و گوشواره ، انگشت و انگشتری ، بازوان در بند و خاطره ی تلخ صورت کوچک دخترکان و ضرب سیلی باشد .

« اللهم عجل لولیک الفرج » یعنی :
پایان سقیفه، ساباط، عاشورا، شام و تمام روزهای سیاه غیبت امام زمان مان علیه السلام .

« اللهم عجل لولیک الفرج » یعنی :
استقرار امنیت، آرامش، صلح، دوستی، رفاه، سعادت در سایه حکومت عدل الهی.

« اللهم عجل لولیک الفرج »« اللهم عجل لولیّک الفرج »


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *