شب احیاء و امام زمان علیه السلام


شب احیاء از امام زمانمان روحی فداه چه بخواهیم. جناب آقای شجاعی در این کلیپ بیان خوبی دارند :


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *