شیعیان امامشان را نمی خواهند


در این زمان که بوسیله رسانه ملی می شود تبلیغ کرد و مردم را در یک جا جمع کرد (مثل راهپیمایی ۲۲بهمن ، شرکت در انتخابات و راهپیمایی های مختلف . . . .)

آیا نمی توان تبلیغ کرد برای جمع شدنِ مردم و دعای دسته جمعی برای ظهور؟

حضرت فرموده اند:

شیعیان ما به اندازه آب خوردنی ما را نمی خواهند ، اگر می خواستند دعا می کردند و فرج ما می رسید

کلام امام ، کاملاً بجاست

شیعیان نمی خواهند
اگر می خواستند در رسانه ملی (یک مکان) و (یک زمان) اعلام می کردند، جمعیت زیادی جمع میشد و دعا می کردند و ظهور انجام میشد

این روشی است که امام صادق (علیه السلام) هم به عنوان راه حل ظهور بیان داشته اند ، بعد از اینکه قوم بنی اسرائیل و دعای دسته جمعی آنها را مثال ‌می زنند

اما مثل اینکه ظهور امام زمان (عجّل الله فرجه) چندان اهمیتی ندارد . . .

برای آمدنِ باران جمع می شوند، نماز می خوانند و دعا می کنند ولی برای امام عصر (عجّل الله فرجه) . . . .

مطلب زیبا از برادر عزیز احمد رضا وزیری


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *