صوت/تشرف خواجه نصیر الدین طوسی رحمت الله علیه


داستان تشرف خواجه نصیرالدین طوسی(رحمه الله‌ علیه) همراه با ده نکته تربیتی در بیان آیت الله سید ابوالحسن مهدوی حفظه الله تعالی به صورت صوتی:


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *