صوت/ چقدر برای امام زمانمان کار می کنیم ؟


نقل جریانی از مرحوم شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه به زبان حجت الاسلام دارستانی :


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *