فدای غربتت آقای‌من.‌..


آقا جان تمام این سالها که درس خواندیم;

“”دبیر ریاضی”” به ما نگفت که حد غربت تو وقتی شیعیانت به گناه نزدیک می شوند بی نهایت است
.
“”دبیر شیمی”” نگفت که اگر عشق و ایمان و معرفت با هم ترکیب شوند ،شرایط ظهور تو مهیا می شود…!
.
“دبیر زیست” نگفت که این صدای تپش قلب نیست…صدای بی قراری دل برای مهدیست..!
.
“دبیر فیزیک” نگفت که جاذبه زمین اشک های غریبانه ی توست..نگفت که جاذبه ی زمین به همان سمتیست که تو هستی…!
.
“دبیر ادبیات” از عشق مجنون به لیلی,از غیرت فرهاد گفت ، اما از عشق شیعه به مهدی, از غیرتش به زهرا(س) نگفت..!
.
“دبیر تاریخ” نگفت که اماممان امسال سال چندم غربتش است؟!
نگفت غربت اهل بیت علی(ع) از کی شروع شد و تا کی ادامه دارد..
.
“دبیر دینی” فقط گفت که انتظار فرج از بهترین اعمال است
اما نگفت که انتظار فرج یعنی گناه نکنیم و یعنی گناه نکردن از بهترین اعمال است!
.
“دبیر عربی” به ما یاد داد که مهدی اسم خاصی است که تنوین پذیر است!
اما نگفت که مهدی خاص ترین اسم خاص است که تمام غربت و تنهایی را پذیرا شده است…

فدای غربتت آقای‌من.‌..

“اللهم عجل لولیک الفرج”


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *