مظلومیت و تنهایی ۳


تا کی می¬خواهیم شاهد جنگ و کشتار و هتک حرمت ناموس شیعه و فقر و ناامنی باشیم؛ ما مسئول تمام اتفاقات ناگواری هستیم که در جهان رخ می¬دهد. خون به ناحق تمام مظلومان عالم دامن ما را خواهد گرفت، اگر سکوت کنیم و فردا جهانیان ما را مؤاخذه خواهند کرد که مایی که منجی عالم را می¬شناختیم، چرا به جهان معرفی نکردیم، چرا کاری نکردیم که ظهور ایشان به جلو بیفتد و این همه جنگ و خون ریزی خاتمه یابرد. چه پاسخی خواهیم داشت.
وای اگر با این همه هشدار بیدار نشویم، اگر خوابمان طولانی¬تر شود و دل¬هایمان با این ناله¬های غریبانه سخت شود و قساوت بگیرد، چه خواهد شد…
می¬دانید چه می¬شود؟ اگر معرفت و درک ما، ما را به نیاز حکومت امام معصوم نرساند، اگر به این حقیقت نرسیم که تنها راه نجات، درخواست ظهور یک موعود الهی است؛ آن گاه فقط یک راه در پیش رو داریم، اضطرار. اگر معرفت، ما را به درخواست ظهور نرساند، دچار اضطراری می¬شویم که ما را به این یقین برساند.
چرا که بیدار شده¬ایم، اما بینا نمی¬شویم.


دیدگاه ها و نقطه نظرات

  1. حـضـرتـــــــ بـاران (مــهـــدی صـاحبــــــــ زمـــان عـج الله ) نوشته است:

    با سلام و صلوات سپاس از درج مطالب پربار مهدوی و ارزشمندتان جزاکم الله خیرا و سعیا مشکورا

تشخيص انسان و ربات *