وظیفه منبری های بدون غرور …


در کتاب شریف مکیال المکارم از قول مومن راستین و دانشمند ربانی آقای میرزا محمد باقر اصفهانی آمده است، شبی در خواب یا بین خواب و بیداری امام همام و حجت خدا بر جهانیان، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را دیدم که فرمودند:
در منبرها به مردم بگویید و به آنها دستور دهید توبه کنند و برای فرج حضرت حجت و تعجیل در ظهورش دعا نمایند که این دعا مانند نماز میت واجب کفایی نیست که اگر بعضی از مردم به آن اقدام نمایند از بقیه ساقط شود، بلکه مانند نمازهای روزانه است که بر هر فرد واجب است.
طبق فرمایش بسیاری از علما خواب حجت نیست، بله ما هم بر همین عقیده¬ایم، خواب حجت نیست، اما خوابی که آیت الله موسوی اصفهانی در کتاب عظیم الشأن مکیال المکارم آورده¬اند، حداقل اینکه مؤید است. مؤید این حقیقت که تک تک ما شیعیان و بخصوص سخنوران در مقابل امام زمانمان علیه السلام وظیفه داریم و این وظیفه یک واجب عینی است که با انجام یکی از دیگری سلب نمی¬شود.
باید مردم را به حجت خدا (ولی عصر ارواحنا فداه) توجه داد و با امر آن حضرت و حکومت جهانی¬اش آشنا نمود. باید محور اصلی و یا یکی از محورهای مهم و حساس را بر این اساس قرار داد و معارف گوناگون در رابطه با آن حضرت را بازگو کرد و برای تعجیل در امر فرج آن حضرت در هر منبر، دقایقی همه با توجه، مشغول دعا و تضرع شد، چنانچه در حدیث معروف امام صادق علیه السلام این روش را در قوم بنی اسراییل موجب ظهور حضرت موسی علیه السلام بیان فرموده¬اند.
بیایید با اختصاص منابر خود در این ایام ماه مبارک رمضان به آماده سازی شیعیان برای درخواست ظهور، امام زمان علیه السلام خود را یاری کنیم.


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *