کتابی که امام زمان نامگذاری فرمودند


تا به حال
چه کتاب هایی را
امام زمان (عجّل الله فرجه)
دستور داده اند که نوشته شود؟

تا به حال
چه کتاب هایی را
امام زمان (عج الله فرجه)
نامگذاری کرده اند؟

▪️▫️▪️▫️

حدود ۱۰۰ سال پیش
امام زمان عجّل الله فرجه
دستور دادند کتابی در زمینه
فواید دعا برای فرج
نوشته شود

خودِ حضرت
کتاب را نامگذاری فرموده اند:
« مکیال المکارم فی فوائد الدعا للقائم »

یعنی
پیمانه خوبی ها
در فواید دعا برای
حضرت قائم (عجل الله فرجه)

▪️▫️▪️▫️

این دستورِ حضرت
نشانه اهمیت زیادِ دعا برای فرج است

این دستورِ حضرت
نشانه فواید زیاد در دعا برای فرج است


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *