کتاب کرامات مرعشیه


مشخصات کتاب:
سرشناسه : رستمی علی – ۱۳۴۸
عنوان و نام پدیدآور : کرامات مرعشیه گذری بر زندگانی عارف فقیه بزرگ .. شهاب الدین مرعشی نجفی رحمه الله علی رستمی چافی با مقدمه محمود مرعشی نجفی مشخصات نشر : قم موسسه فرهنگی انتشاراتی مشهور، ۱۳۸۰٫
مشخصات ظاهری : ۱۴۲ ص مصور، نمونه عکس نمودار
شابک : ۹۶۴-۶۸۱۴-۱۶-۶ ۶۰۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۸۱۴-۱۶-۶ ۶۰۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۸۱۴-۱۶-۶ ۶۰۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۸۱۴-۱۶-۶ ۶۰۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۸۱۴-۱۶-۶ ۶۰۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۸۱۴-۱۶-۶ ۶۰۰۰ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ دوم ۶۰۰۰۱۳۸۰ ریال :ISBN 964-6863-31-0
یادداشت : چاپ سوم ۶۰۰۰ :۱۳۸۱ ریال یادداشت : عنوان روی جلد: کرامات مرعشیه گذری بر زندگانی و کرامات عارف و فقیه بزرگ .. شهاب الدین مرعشی نجفی ره .
یادداشت : عنوان عطف کرامات مرعشیه
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس عنوان روی جلد : کرامات مرعشیه گذری بر زندگانی و کرامات عارف و فقیه بزرگ .. شهاب الدین مرعشی نجفی ره .
عنوان عطف : کرامات مرعشیه
عنوان دیگر : گذری بر زندگانی عارف فقیه بزرگ .. شهاب الدین مرعشی نجفی رحمه الله عنوان دیگر : گذری بر زندگانی و کرامات عارف و فقیه بزرگ .. شهاب الدین مرعشی نجفی ره
موضوع : مرعشی شهاب الدین ۱۳۶۹ – ۱۲۷۶ — سرگذشتنامه موضوع : مجتهدان و علما — سرگذشتنامه موضوع : مجتهدان و علما — ایران — کرامتها
موضوع : مرعشی شهاب الدین ۱۳۶۹ – ۱۲۷۶ — کرامتها
شناسه افزوده : مرعشی محمود، ۱۳۲۰ – ، مقدمه نویس رده بندی کنگره : BP55/3 /م ۴ر۵
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۹۸
شماره کتابشناسی ملی : م ۸۰-۱۲۶۱۶
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه سید محمود مرعشی؛ سخنی از مؤ لف؛ تولّد معظم له؛ تحصیلات و اساتید؛ عزیمت به ایران و سکونت در قم؛ ازدواج و روابط خانوادگی؛ سعی و تلاش در راستای حوزه علمیه قم؛ دوران مرجعیّت؛ مقام علمی و آثار و تاءلیفات؛ خدمات فرهنگی و اجتماعی؛ مبارزات سیاسی؛ عطوفت و مهربانی در روابط اجتماعی؛ خوش رفتاری و برخورد شایسته با مردم؛ سخاوت و بخشندگی و دستگیری از مستمندان؛ زهد و تقوا و بی اعتنایی به دنیا؛ رعایت نظم دقیق در زندگی؛ عبادت ، تهجّد و نیایش؛ شصت سال نماز جماعت در حرم حضرت معصومه علیهاالسّلام؛ تدیّن شدید و پایبندی به احکام الهی؛ علاقه شدید به خاندان رسالت و ولایت؛ کرامات معظم له؛ رحلت و مرقد مطهر؛ پایان

توضیح ارتباط : در تعدادی از کرامات ذکر شده‏، تشرفات و عنایات قطب دایره امکان حضرت ولی عصر ارواحنا فداه بیان شده که برای مخاطبین وبگاه مفید فایده می باشد .

دانلود به دو روش زیر :
الف – دانلود کتاب کرامات مرعشیه

ب – از طریق آدرس : http://download.ghbook.ir/downloads/pdf/5000/350-fa-karamate-marashiyeh.pdf


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *