گامی چند بسوی ظهور، گام اول: بیداری اجتماعی


بیداری از خواب غفلت و درک این که چقدر در حق امام زمانمان ارواحنافداه کوتاهی کرده¬ایم. چقدر آن حضرت مشتاق هدایت و سعادت جامعه هستند و چقدر سفارش به دعا برای ظهور می¬کنند تا بیایند و جهان را از این همه جنگ و کشتار و نابسامانی نجات بخشند. درک این حقایق اولین گام به سوی زمینه سازی ظهور است. تا مردم خواستار ظهور نباشند، امر فرج فرا نمی¬رسد و مردم برای آن که خواستار ظهور شوند باید امام زمان خود را بشناسند، به خوبی و مهربانی امام پی ببرند، با بهشت دنیایی پس از ظهور آشنا شوند. از آسایش و نعمت و خیر و برکت و علم و دیانت و معنویت و خوشبختی و رفاه و سلامت و امنیتی که امام برای آنها به ارمغان می¬آورد، آگاه شوند. باید بدانند که دلیل تمام مصائب و ناگواری¬ها و جنگ و کشتار و ناراحتی¬ها فقر و گرسنگی و بدبختی مردم ، غیبت امام زمان ارواحنافداه، است که با ظهور ایشان تمام این مصائب به پایان می¬رسد. این وعده خداوند است. وعده¬ای که بسیار نزدیک شده؛ مردم باید این حقایق را بدانند و باور کنند تا خواستار ظهور آن حضرت شوند.
و این بار گران بر روش خطیبان و سفیران آن حضرت سنگینی می¬کند.
وقتی مردم به این درک و فهم و معرفت برسند و خواستار ظهور امامشان بشوند، بی تردید ظهور آن حضرت به وقوع می¬پیوندد؛ زیرا دلیل اصلی غیبت، عدم شناخت و در نتیجه برخورداری صحیح مردم از محضر امام معصوم علیه السلام است.
وقتی نعمتی خوب از آن استفاده نشود، ارائه آن ضایع کردن آن نعمت است و این نهایت عطوفت و مهربانی خداوند است که این نعمت را از ما سلب نفرموده، بلکه آن را ذخیره کرده است تا وقتی که به درک استفاده از آن پی ببریم و از آن برای آنچه خلق شده، استفاده کنیم.
وجود امام معصوم علیه السلام برای هدایت خلق به سوی خدا و رساندن آنها به کمال حقیقی خویش است. برای آن که دین خدا را در جامعه پیاده کند و جهان را به آن جامعه آرمانی و هدف الهی که جامعه تکامل یافته توحیدی است، برساند.
اگر در غیر از این هدف از این وجود مقدس بهره بردیم، یعنی شکر نعمت را به جا نیاورده¬ایم و هنوز درک استفاده از وجود امام را در بین خود نداریم، بنابراین تا وقتی جامعه شیعه به این معرفت برسد، امام از نظرها پنهان می¬ماند، چون ظاهر بدون ایشان در بین مردم، در سرنوشت آنها تأثیری ندارد.


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *