💖اللهم عجل لولیک الفرج💖


خدایا به حق محمد و آل محمد
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به فرق شکافته آقام علی(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به پهلوی شکسته صاحب عالمین حضرت زهرا (س)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به غم دل امام حسن(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به سر بریده ارباب عالمین امام حسین(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به دستهای بریده آقام ابوالفضل(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به حق آقا علی اکبر (ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به حنجر پاره علی اصغر (ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به قد کشیده شده قاسم ابن الحسن(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به دست بریده عبدالله ابن الحسن(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به آبله های پاهای رقیه خاتون (س)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به اسارت زینب(س)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به گریه های زین العابدین(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به حق امام محمد باقر (ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به حق امام جعفر صادق (ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به غربت موسی ابن جعفر(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به حق امام رضا(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به حق آقا جواد الائمه(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به حق امام هادی(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به حق امام حسن عسکری(ع)
💖عجل لولیک الفرج💖

خدایا به حق امام زمان
💖🌹عجل لولیک الفرج💖🌹


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *