۳ – فرقه ضاله بهائی گری


علی محمد باب ملعون طبق وصیتش میرزا یحیی معروف به صبح ازل را جانشین خود قرار داده و وظیفه تکمیل کتاب بیان را به او محوّل کرده بود . میرزا یحیی و حسینعلی بهاء ( لعنت الله علیهما ) دو برادر بودند و پس از اعدام باب ، حسینعلی تا مدت ها خود را از پیروان میرزا یحیی می دانست تا اینکه در مدت اقامت در ادرنه اختلافاتی میان دو برادر بوجود آمد و آتش کدورت بین آنها شعله ور شد و سرچشمه این اختلافات چیزی نبود جز ریاست. بالاخره در سال چهارم اقامت در ادرنه در سال ۱۲۸۹ ه.ق حسینعلی بها ادعای جانشینی باب را کرد و همین منجر به جدایی و دو دستگی دو برادر  و پیروان آنها شد.پیروان میرزا یحیی (صبح ازل) به  ازلیه و پیروان حسینعلی بهاء به بهائیه نامیده شدند.

حکومت عثمانی که شاهد نزاع و کشمکش این دو گروه بود چاره ای نداشت جز اینکه آنها را از هم جدا کند.بنابر این حسینعلی  به همراه پیروانش را به شهر عکّا از شهرهای فعلی اسرائیل و میرزا یحیی و پیروانش را به عوسای قبرس تبعید کرد.عمر میرزا یحیی در قبرس به سر رسید و حسینعلی توانست تا ۲۴ سال بدون هیچ مزاحمتی  ادعای خدایی و … نماید. رفته رفته میرزای آسمان جل صاحب مزارع و قصر های با شکوه گردید .او به سه پسر خود لقب غصن(شاخه) داد . به عباس غصن اعظم به مهدی غصن اطهر و به محمد علی غصن اکبرداد . او عباس  و سپس محمد علی را جانشین خود دانست و در وصیتنامه خود می نویسد: ( خداوند( حسینعلی)غصن اکبر را پس از غصن اعظم قرار داده اوست فرمان دهنده حکیم و …) سر انجام او در سال ۱۳۰۹ ه.ق از دنیا رفت و جسدش را در ۲ کیلومتری شمال عکّا(بهجه) به خاک سپردند و طبق دستور خود او اغنام الله (گوسفندان خدا )  یعنی مردم بهایی! موظفند وقت عبادت  و پرستش قبر او را قبله قرار داده و به او توجه نمایند.

اللهم العنهم جمیعا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *