دنیا چقدر سرد و تلخ و بی تفاوت است


دنیا چقدر سرد و تلخ و بی تفاوت است
بی تو چقدر همه چیز رنگ باخته است
همه چیز بی حوصله است…

بی تو چقدر تمام شادی ها گم شده اند
و روزها
روزهای خاکستری چقدر تکرار می شوند
انگار در لای چرخ دنده های ساعت گیر کرده اند…..

من چقدر سردم است
چقدر بی تفاوت و خاموش و بی حوصله ام…..

اصلا دنیا انگار یخ زده است
مثل غذای لذیذی که از دهن افتاده است….

شعر نو از بانوی منتظر
سرکار خانم پ جهانبانی


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *