۴- افندی در فرقه ضاله بهائیت


عباس افندی (عبد البهاء) :

پسر بزرگ حسینعلی- عباس افندی- در سال۱۲۶۰ ه.ق در تهران متولد شد او را عبدالبهاء و مرکز میثاق و غصن اعظم می نامند.او در زیرکی و سیاست و بافندگی های مرموزانه در نوسازی بهائیگری بی نظیر بوده است. او تمام رموز اغفال اغنام الله را یاد گرفت. بهائیان او را در تمامی شئون آیتی از آیات خدا دانسته اند.گفتیم طبق وصیت بهاءالله ابتدا عباس افندی و سپس محمد علی جانشینان او معرفی شده بودند.ولی پس از فوت پدر بین این دو برادر بر سر ریاست کشمکش سختی سر گرفت که از کشمکش بین پدر و عمویشان سخت تر بود و بنابر این هرکدام پیروانی پیدا کردند. عباس افندی پیروان خود را میثاقی (وفادار) و پیروان برادرش را به عنوان ناقضین (شکننده وصیت پدر) معرفی کرد و سپس تلافی نمود و او نیز بر خلاف وصیت پدر دختر زاده اش شوقی افندی را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.

 شوقی افندی:

شوقی افندی در سال ۱۳۱۴ ه.ق متولد شد .او بخاطر نداشتن فرزند پسر از تعیین جانشین از نسل خود عاجز ماند و امور بهائیت را به سازمانی به نام بیت العدل سپرد(در همان موقع بسیاری از فریب خوردگان بهایی بدلیل عدم تحقق پیش گویی حسینعلی بهاء مبنی بر داشتن ۱۲ وصی! از فرزندان ذکور خود مسلمان شدند و به آئین نورانی شیعه مشرف گردیدند). او در سال ۱۳۲۸ ه.ش به کلیه مراکز بهایی جهان چنین ابلاغ کرد : (این شورای جدید التاسیس  عهده دار انجام ۳ وظیفه می باشد که اولین آنها این است که با اولین حکومت اسرائیل ایجاد روابط کند.)

اللهم العنهم جمیعا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *