List/Grid

آرشیو نویسندگان:

بیداری اجتماعی گامی به سوی ظهور

تشنه دیدار – بخش ۴

دیدم چهار سید جلیل القدر بالای سر حضرت اند . یکی از آنها قامتی بسیار بلند داشت و بسیار درشت اندام بود، در حین نماز یک لحظه از کنارم رد… ادامه مطلب »

اگر این گونه عمل کنیم …

کیست مرا یاری کند

تشنه دیدار – بخش ۳

گفتم: آقا جان درست است ذلیل و حقیر و پست و بی ارزشم اما مهمان شمایم . در این دیار جز شما کسی را ندارم . درست است مهمان بی… ادامه مطلب »

شفای بیماران با توسل

جوانی می گوید: به دلیل مسمومیت، چند روزی در بیمارستان نمازی شیراز بی هوش بودم پزشکان از مداوای من قطع امید کرده بودند. برادرم در آن لحظات کنار تخت من… ادامه مطلب »

تشنه دیدار – بخش ۲

راننده مرا به نجف برگرداند ، یک ریال هم کرایه نگرفت و خداحافظی کرد و رفت . نمی توانم بگویم وقتی از ماشین پیاده شدم چه حالی داشتم فقط در… ادامه مطلب »

اقدامی کنیم…

امروز هر کجا بروید، شیعیان دل سوخته و مسلمانی هستند که از اوّل عمر به آنها وعده داده شده که یک روز منجی عالم بشریّت تشریف می آورد و دنیا… ادامه مطلب »

فوری/ لحظات سرنوشت ساز منجر به سعادت

به لحظات سرنوشت ساز نزدیک می شویم، به لحظاتی که اگر بخواهیم می توانیم خیر و سعادت را برای خودمان رقم بزنیم و اگر کوتاهی کنیم حبس در زندان غیبت… ادامه مطلب »

ما می توانیم مردم عصر ظهور شویم